2019/04 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozývame Vás na valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 27. apríla 2019 o 10,00 hod. v sále kultúrneho domu v Podhradí. Pre dôležitosť programu je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ zastúpiť rodinný príslušník alebo iný člen spoločenstva s predloženým a Vami podpísaným písomným splnomocnením. Splnomocnenie (návratku) je možné poslať poštou či elektronicky na e-mail: urbarpodhradie@gaya.sk, alebo priniesť osobne. Člen SBU, ktorý sa osobne zúčastní na VZ, dostane občerstvenie a darček.

Program :
9:00 - 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend, o 10:00 hod - začiatok VZ
1. Otvorenie, voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie a zapisovateľa.
2. Správa odborného lesného hospodára a lesnej hospodárskej činnosti za rok 2018 a plán OLH na rok 2019 (program starostlivosti o lesy – PSL).
3. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2018.
4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2018.
5. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
6. Plán činnosti spoločenstva na rok 2019.
8. Zmluva o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je priložený tu:
Návrh zmluvy o pozemkovom spoločenstve
9. Voľba členov výboru SBU. (Záujemcovia o prácu vo výbore SBU sa môžu prihlásiť na výbore SBU do začiatku VZ).
10. Voľba náhradníka člena DR.
11. Diskusia.
12. Schválenie uznesenia.
13. Ukončenie VZ.

PaedDr. Vlasta Bellová
predsedníčka SBU

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF
Ochrana osobných údajov - PDF

2018/04 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozývame Vás na valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2018 o 10,00 hod. v sále Obecného úradu v Podhradí. Pre dôležitosť programu a činnosti spoločenstva je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ písomným splnomocnením zastúpiť člen rodiny alebo iný člen spoločenstva zaslaním priloženej návratky poštou, osobne, resp. elektronicky na e-mail urbarpodhradie@gaya.sk Žiadame Vás o upovedomenie o konaní valného zhromaždenia rodinných príslušníkov / podielnikov SBU.

Program :
9:00 - 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend,
o 10:00 hod - začiatok VZ

1. Otvorenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2017 a plán LHP na rok 2018.
3. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2017.
4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2017.
5. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
6. Plán činnosti spoločenstva na rok 2018.
7. Správa o stave vlastníctva SBU.
8. Diskusia.
9. Schválenie uznesenia.
12. Ukončenie VZ.

Ing. Bohuslav Bella
predseda spoločenstva

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF

2017/07 - DOHODA O SPÔSOBE VYPLATENIA DIVIDEND

Výbor SBU Podhradie, poz. spol., žiada podielnikov, ktorí si neprevzali dividendy, aby si s výborom dohodlo spôsob vyplatenia dividend.
Spojiť sa môžu na adrese:urbarpodhradie@gaya.sk, alebo na telefónnom čísle 0905 488 939.

- priložiť splnomocnenie - v prílohe

Na stiahnutie :
SPLNOMOCNENIE - dividendy - PDF

2017/04 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozývame Vás na valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2016 o 10,00 hod. v sále Obecného úradu v Podhradí. Pre dôležitosť programu a činnosti spoločenstva je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ písomným splnomocnením zastúpiť člen rodiny alebo iný člen spoločenstva zaslaním priloženej návratky poštou, osobne, resp. elektronicky na e-mail urbarpodhradie@gaya.sk Žiadame Vás o upovedomenie o konaní valného zhromaždenia rodinných príslušníkov / podielnikov SBU.

Program :
9:00 - 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend,
o 10:00 hod - začiatok VZ

1. Otvorenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2016 a plán LHP na rok 2017.
3. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2016.
4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2016.
5. Voľby dozornej rady SBU
6. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
7. Plán činnosti spoločenstva na rok 2017.
8. Správa o stave vlastníctva SBU.
9. Diskusia.
10.Schválenie uznesenia.
11. Ukončenie VZ.

Ing. Bohuslav Bella
predseda spoločenstva

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF

2016/04 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozývame Vás na valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2016 o 10,00 hod. v sále Obecného úradu v Podhradí. Pre dôležitosť programu a činnosti spoločenstva je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ písomným splnomocnením zastúpiť člen rodiny alebo iný člen spoločenstva zaslaním priloženej návratky poštou, osobne, resp. elektronicky na e-mail urbarpodhradie@gaya.sk Žiadame Vás o upovedomenie o konaní valného zhromaždenia rodinných príslušníkov / podielnikov SBU.

Program :
9:00 - 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend za rok 2015
10:00 hod - začiatok valného zhromaždenia

1. Otvorenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2015 a plán LHP na rok 2016.
3. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2015.
4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2015.
5. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
6. Plán činnosti spoločenstva na rok 2016.
7. Správa o stave vlastníctva SBU.
8. Diskusia.
9.Schválenie uznesenia.
10. Ukončenie VZ.

Ing. Bohuslav Bella
predseda spoločenstva

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF

2015/02 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozývame Vás na valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční dňa 28. februára 2015 (sobota) o 10,00 hod. v sále Obecného úradu v Podhradí. Pre dôležitosť programu a činnosti spoločenstva je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ písomným splnomocnením zastúpiť člen rodiny alebo iný člen spoločenstva zaslaním priloženej návratky poštou, osobne, resp. elektronicky na e-mail urbarpodhradie@gaya.sk Žiadame Vás o upovedomenie o konaní valného zhromaždenia rodinných príslušníkov / podielnikov SBU.

Program :
9:00 - 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend za rok 2014 10:00 hod - začiatok valného zhromaždenia

1. Otvorenie, voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2014 a plán LHP na rok 2015.
3. Správa dozornej rady o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2014.
4. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
5. Plán činnosti spoločenstva na rok 2015.
6. Správa o stave vlastníctva SBU.
7. Voľba členov výboru SBU.
8. Voľba predsedu SBU.
9. Diskusia.
10.Schválenie uznesenia.
11. Ukončenie VZ.

Ing. Bohuslav Bella
predseda spoločenstva

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF

2014/05 - INFORMÁCIE A OZNAMY

Žiadame podielnikov SBU Podhradie, ktorí si nevyzdvihli dividendy za rok 2013, aby kontaktovali výbor SBU na e-mail:

urbarpodhradie@gaya.sk ,

alebo na telefónne číslo 0907 836 293 ohľadom dohodnutia spôsobu prevzatia dividend

2014/01 - POZVÁNKA (Valné zhromaždenie - konalo sa 22. februára 2014)

Spolok bývalých urbarialistov Podhradie, pozemkové spoločenstvo, Ul. Slatinská 130/12, 038 52 Podhradie

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2014 /sobota/ o 10,00 hod. v sále Obecného úradu v Podhradí. Pre dôležitosť programu a činnosti spoločenstva je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ písomným splnomocnením zastúpiť člen rodiny, alebo iný člen spoločenstva zaslaním priloženej návratky poštou, osobne, resp. elektronicky na e-mail SBU urbarpodhradie@gaya.sk. Žiadame vás o upovedomenie o konaní valného zhromaždenia rodinných príslušníkov / podielnikov SBU.

Program :
9:00 – 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend za rok 2013
10:00 hod – zahájenie Valného zhromaždenia

1. Zahájenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2013 a plán LHP na rok 2014.
3. Správa o činnosti SBU od posledného Valného zhromaždenia.
4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2013.
5. Plán činnosti spoločenstva na rok 2013.
6. Správa o stave vlastníctva SBU
7. Informácia o novom zákone o poz. spoločenstvách, návrh Stanov a Zmluvy SBU
8. Správa dozornej rady.
9. Diskusia.
10. Schválenie uznesenia.
11. Ukončenie VZ.

Ing. Bohuslav Bella
predseda spoločenstva

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF

2014/01 - Kronika SBÚ Podhradie

Začali sme spisovať históriu (kroniku) SBU Podhradie. Chceme požiadať držiteľov fotiek a dokumentov, súvisiacich s členmi a činnosťou urbárskeho spoločenstva o ich dočasné zapožičanie výboru SBU z dôvodov ich zdokumentovania a archivácie v kronike SBU.